За проекта Творчески ваканции

Нашата мисия

Понастоящем в България живеят 1.3 милиона деца на възраст между 0 и 18 години. 3 250 от тях растат без родителски грижи, разчитайки на социалните услуги осигурявани от държавата. Половината от тези деца живеят в приемни семейства, а останалите се отглеждат в управлявани от държавата домове за деца.

През 2013г Малтийският орден в България стартира проекта Творчески ваканции с цел да помогне на тези деца да се социализират и да растат в творческа среда с приятелства и веселие през летните ваканции. Към 2019г, проектът е успял да докосне над 210 деца, настанени в центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в градовете София, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Монтана, Гоце Делчев и селата Дрен, Кичево, Лесичево и Звънчево.

Всички Творчески ваканции може да разгледате тук.


Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре