За нас

лого Суверенен Малтийски орден в България и Доброволци на Малтийския орден

„Доброволци на Малтийския орден“ е инициатива към посолството на Суверенния Малтийски орден в България.

Суверенният военен хоспиталиерски орден на свети Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, известен повече като Малтийски орден или Орден на хоспиталиерите, е най-старият рицарски орден в света, гордеещ се с над 900 годишна история. Създаден за да пази, подпомага и лекува поклонниците по пътя им към Светите Земи, днес милосърдната дейност на Ордена се разпростира в 104 държави по света, осигуряваща хуманитарна помощ, здравни и социални грижи по време и след бедствия, аварии, епидемии и военни конфликти, както и подпомагане на нуждаещите се болни и бедни хора. Мотото на Ордена е „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (лат.) – „Защита на вярата и помощ за бедните“.

Следвайки християнските ценности и традициите на Ордена за подпомагане на хора в нужда, независимо от тяхната политическа, ентическа или религиозна принадлежност, доброволците на Ордена в България предоставят безвъзмездно труда и помощта си чрез редица проекти – раздаване на топла храна през зимните месеци, организиране и провеждане на творчески ваканции за деца лишени от родителски грижи, подпомагане и предоставяне на спешна медицинска помощ на масови социални събития, както и много други инициативи в страната и чужбина.

„Доброволци на Малтийския орден“ функционира под патронажа на посолството на Суверенния Малтийски орден в България и е в активно сътрудничество с доброволческите организации на Ордена по целия свят.

Доброволчеството е безплатно и отворено към мъже и жени от всякаква възраст, етнос и вероизповедание, носещи в сърцето си милосърдието и желаещи да даряват времето и труда си в полза на нуждаещите се.


Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре