Обучение на скаути

Малтийският орден в България поддържа традиционно отлични отношения и участва в различни проекти съвместно с Католическите скаути на България. Екип от доброволци-медици на Ордена участва в обучение на скаути по оказване на първа помощ при язовир Беглика. По време на обучението скаутите научиха важни умения за оказване на първа помощ при спешни животозастрашаващи състояния, кардиопулмонална ресусцитация, видове превръзки, както и поведение при ухапвания от змии и отравяния.


Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре